Đạp xe

Địa hình Pù Luông khá đa dạng. Tùy theo số lượng người trong đoàn và tình hình thời tiết thực tế, Quý khách có thể lựa chọn đạp xe khám phá các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với sự phong phú, đa dạng.

Có thể bạn quan tâm