Nhà sàn

Hạng phòng

Nhà sàn

 • Kích cỡ phòng: 83 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng với ruộng lúa bậc thang
 • Giường: Đệm 1.2m*1.9m (14 đệm/1 nhà sàn)
 • Max occupancy: 14 người lớn

Các hạng phòng khác

Hạng phòng

Superior Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 43 m²
 • Tầm nhìn: Nhìn ra thung lũng
 • Giường: Một giường 1.6m*2.0m và một giường 1.2m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn 1 trẻ em

Hạng phòng

Deluxe Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 44 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng với ruộng lúa bậc thang
 • Giường: Một giường 1.8m * 2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn

Hạng phòng

Senior Deluxe Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 44 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng với ruộng lúa bậc thang
 • Giường: Một giường 1.6m *2.0m và một giường 1.2m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn

Hạng phòng

Premier Executive Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 46 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng với ruộng lúa bậc thang
 • Giường: Một giường 2.0m * 2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn

Hạng phòng

Luxury Villa

 • Kích cỡ phòng: 60 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng với ruộng lúa bậc thang
 • Giường: Một giường 2.0m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn

Liên hệ với chúng tôi