Nhà sàn

Hạng phòng

Nhà sàn

 • Kích cỡ phòng: 83 m²
 • Tầm nhìn: Núi/vườn
 • Giường: Đệm 1.2m*1.9m (14 đệm/1 nhà sàn)
 • Max occupancy: 14 người lớn

Các hạng phòng khác

Hạng phòng

Superior Room

 • Kích cỡ phòng: 43 m²
 • Tầm nhìn: Nhìn ra thung lũng/vườn
 • Giường: Một giường 1.6m*2.0m và một giường 1.2m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn 1 trẻ em < 6 tuổi

Hạng phòng

Deluxe Room

 • Kích cỡ phòng: 44 m²
 • Tầm nhìn: Nhìn ra thung lũng/vườn
 • Giường: Một giường 1.8m * 2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn và 1 trẻ em < 6 tuổi

Hạng phòng

Senior Deluxe Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 44 m²
 • Tầm nhìn: Thung lũng/vườn
 • Giường: Một giường 1.6m *2.0m và một giường 1.2m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn & 1 trẻ em < 6 tuổi

Hạng phòng

Premier Executive Bungalow

 • Kích cỡ phòng: 46 m²
 • Tầm nhìn: Ruộng bậc thang/vườn
 • Giường: Một giường 1.8m * 2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn & 1 trẻ em < 6 tuổi

Hạng phòng

Luxury Villa

 • Kích cỡ phòng: 60 m²
 • Tầm nhìn: Bể bơi/Thung lũng/Ruộng bậc thang
 • Giường: Một giường 2.0m*2.0m
 • Max occupancy: 2 người lớn & 1 trẻ em < 6 tuổi

Liên hệ với chúng tôi