Ưu đãi

Chương trình ưu đãi từ nay đến hết 31/8/2022

Combo Colorful 2236K/Khách

Combo Colorful 3N2Đ chỉ 2236K/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat

Combo Hello Summer 1168K/Khách

Combo Hello Summer 2N1Đ chỉ 1168K/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat