Ưu đãi

Chương trình ưu đãi từ nay đến hết 31/8/2022

Combo Springful 1668k/Khách

Combo Springful 2N1Đ chỉ 1668k/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat

Combo Summer 1168k/Khách

Combo Summer 2N1Đ chỉ 1168k/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat

Voucher Wine Tasting 489k/Khách

Voucher Wine Tasting chỉ 489k/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat

Peaceful Combo 1688k/Khách

Peaceful Combo 3N2Đ chỉ 1688k/Khách tại Pù Luông Bocbandi Retreat